ALFIS ABOGADOS ofereix tot tipus de servei legal. Demani el que necessiti, estem per donar solucions als seus problemes. Posem a la seva disposició un equip de professionals capacitats i eficients, amb gran experiència professional.

LABORALS

 • Confecció de nòmines
 • Segurs Socials
 • Declaracions I.R.P.F.
 • Tramitació de pensions de la seguretat social
 • Inspecció de treball
 • Jutjats social
 • Sol·licitud de prestacions a la Seguretat Social
 • Accidents de treball i indemnització per lesions
 • Assessorament i elaboració de contractes
 • Reclamacions d’incapacitat i invalidesa
 • Acomiadaments col·lectius i individuals
 • Conciliacions
 • Reclamacions de quantitats
 • Recursos de suplicació i cassació
 • Negociació col·lectiva
 • Responsabilitat dels Administradors en les relacions laborals
 • Dret Cooperatiu

FISCALS

 • Càlcul i confecció de declaracions trimestrals
 • Assessorament de societats
 • Impost de societats
 • Inspeccionis fiscals
 • Impost sobre la renda
 • Impost sobre patrimoni
 • Impost de successions i transmissions patrimonials

COMPTABILITAT

 • Elaboració de comptabilitat (Balanços, Resultats, etc.)
 • Legalització llibres oficials
 • Comptabilitat per a autònoms
 • Comptabilitat per a societats
 • Comptabilitat d’entitats sense ànim de lucre (Associacions, fundacions, etc.)
 • Tramitació i publicació d’anuncis oficials
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals

JURIDICS

 • Matrimonial
 • Herències i testaments
 • Accidents de trànsit
 • Arrendaments i assessoria immobiliària
 • Societats (Constitució, ampliació, liquidació, etc.)
 • Impagats

RECURSOS HUMANS

 • Selecció de personal
 • Workshops

 

Contacta ara